Stiftelse af ApSStiftelse af anpartsselskab:


Vi kan naturligvis være behjælpelig med stiftelsen af et anpartsselskab. Forinden selskabet kan stiftes er der en lang række praktiske ting, som vi skal have oplyst. Disse ting er følgende:


1.Selskabets navn.


2.Skal selskabet have binavne? Hvilke?


3. Selskabets formål.


4. Selskabets adresse, postnr. og by.


5.Selskabets regnskabsår (f.eks. 1.1.-31.12.).


6.Oplysning om stifter(e):

a.Cpr.nr. eller CVR nr.

b.Navn, adresse, postnr. og by.


7.Skal selskabet have en bestyrelse?

a.Navn, cpr.nr., adresse, postnr. og by på bestyrelsesmedlemmer.


8.Hvem skal være direktør?

a.Navn, cpr.nr., adresse, postnr. og by på direktør/direktører.


9.Tegningsregel.


10.Ønskes revision fravalgt?


11.Revisor – hvis der skal være en revisor:

a.Navn, cpr.nr./CVR nr., adresse, postnr. og by på revisor.


12.Anpartskapital (minimum kr. 50.000,00). Bekræftelse fra pengeinstitut på at kapitalen er

     tilstede på en selskabet tilhørende konto. Alternativt kan kapitalen indbetales her til kontoret.


13.Skal selskabet momsregistreres?


I forbindelse med stiftelsen af et selskab skal vi have legitimation fra stifter(ne) i form af kopi af billedlegitimation samt kopi af sundhedskort.


Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os med henblik på en nærmere drøftelse af netop dine behov i forbindelse med et selskabs stiftelse.


  Advokaterne i Nibe, Skalhuse 5, 9240 Nibe, Tlf.: 98 35 15 77 - cvr.nr. 12626134