Historie
Historie:


Pr. 7. maj 2015 flyttede Advokaterne Niels Pedersen & Carl-Sejr Jespersen I/S til nye tidssvarende

lokaler i Nibe Erhvervspark på adressen Skalhuse 5, 9240 Nibe.


Advokatvirksomheden var indtil da beliggende i Strandgade 12, og var da den ældste advokatvirksomhed i Danmark, der var drevet fra den samme bygning.


Det er muligt via bl.a. folketællinger og kirkebøger at følge advokatvirksomheden i Strandgade 12 helt tilbage til 1841, men der har også før denne tid været drevet advokatvirksomhed på adressen.


I 1841 var indehaveren sagfører Thyge Nyegaard, der drev virksomheden fra 1841 til 1843. I 1843 overtog sagfører Niels Høegh, der forsatte virksomheden frem til 1859. I 1860 blev virksomheden overtaget af sagfører J.P.A. Johansen frem til 1866. Fra 1866 til 1876 var indehaveren sagfører Conrad Rehders Færch.


Den 24. maj 1876 blev virksomheden overtaget af sagfører Sophus Poulsen, der drev denne frem til 1885. I 1885 overtog sagfører Frederik Axel Broe virksomheden, og i 1906 blev overretssagfører Hans Marcus Kofoed optaget som hans kompagnon. Sagfører Frederik Axel Broe var medejer af virksomheden frem til sin død i 1918.


Overretssagfører Hans Marcus Kofoed drev herefter virksomheden alene frem til sin død den 27. september 1939. Overretssagfører Hans Marcus Kofoed døde under et retsmøde i Løgstør..


Fra 1939 blev advokatvirksomheden videreført af Landsretssagfører Holger Algreen-Ussing.


Advokat Jens Jacob Borregaard blev ansat hos Landsretssagfører Holger Algreen-Ussing i 1968. Den 1. januar 1973 blev advokat Jens Jacob Borregaard optaget som kompagnon med Landsretssagfører Holger Algreen-Ussing.


Landsretssagfører Holger Algreen-Ussing var medejer af virksomheden frem til sin død den 2. december 1981.


I 1985 blev advokat Niels Pedersen ansat hos advokat Jens Jacob Borregaard. Den 1. januar 1989 blev advokat Niels Pedersen optaget som kompagnon med advokat Jens Jacob Borregaard.


I 1993 blev advokat Carl-Sejr Jespersen ansat som advokatfuldmægtig hos advokaterne Jens Jacob Borregaard og Niels Pedersen. Advokat Carl-Sejr Jespersen fik bestalling som advokat den 1. august 1996. Advokat Carl-Sejr Jespersen blev den 1. januar 2006 optaget som kompagnon med advokaterne Jens Jacob Borregaard og Niels Pedersen.


Pr. 1. januar 2014 er advokat Jens Jacob Borregaard udtrådt af advokatvirksomheden, således at denne i dag drives af advokat Niels Pedersen og advokat Carl-Sejr Jespersen.
Nedenfor er vist to ældre billeder af ejendommen Strandgade 12, 9240 Nibe. Det første er fra perioden 1906-1910, hvor der fra sidebygningen blev drevet Nibe Tømmerhandel v/Axel Westergaard.


Det andet billede er fra mellem 1918 til 1939. På skiltet på væggen står M. Kofoed, sagfører.