Klageadgang, tilsyn m.v.

Klageadgang, tilsyn m.v.


Igennem klar kommunikation med kunden forsøger Advokaterne i Nibe at undgå skuffede forventninger. Dette gælder både i forbindelse med opgavens udførelse og afregning. Skulle der opstå en tvist, vil vi forsøge at løse denne gennem forhandling med kunden.


De regler der gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på www.advokatsamfundet.dk.


Advokaterne i Nibe er således underlagt advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager til Advokatnævnet (Kronprinsessegade 28, 1306 København K – https://www.advokatforeningen.dk/klagemuligheder), herunder klager vedrørende advokatens adfærd og honorar, ligesom vi er underlagt advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens §126.


Herudover gælder de advokatetiske regler.