Stiftelse af A/S


Stiftelse af aktieselskab:


Vi kan naturligvis være behjælpelig med stiftelsen af et aktieselskab. Forinden selskabet kan stiftes er der en lang række praktiske ting, som vi skal have oplyst. Disse ting er følgende:


1.Selskabets navn.


2.Skal selskabet have binavne? Hvilke?


3.Selskabets formål.


4. Selskabets adresse, postnr. og by.


5.Selskabets regnskabsår (f.eks. 1.1.-31.12.).


6.Oplysning om stifter(e):

a.Cpr-nr. eller cvr-nr.

b.Navn, adresse, postnr. og by.


7.Oplysning om selskabets bestyrelse.

a.Navn, cpr-nr., adresse, postnr. og by på bestyrelsesmedlemmer.


8.Hvem skal være direktør?

a.Navn, cpr-nr., adresse, postnr. og by på direktør/direktører.


9.Tegningsregel.


10.Ønskes revision fravalgt?


11.Revisor – hvis der skal være en revisor:

a.Navn, cpr-nr./cvr-nr., adresse, postnr. og by på revisor.


12.Aktiekapital (minimum kr. 400.000,00). Bekræftelse fra pengeinstitut på at kapitalen er tilstede

    på en selskabet tilhørende konto.

    Alternativt kan kapitalen indbetales til kontorets klientkonto.


13.Skal selskabet momsregistreres?


I forbindelse med stiftelsen af et selskab skal vi have legitimation fra stifter(ne) i form af kopi af billedlegitimation samt kopi af sundhedskort.


Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os med henblik på en nærmere drøftelse af netop dine behov i forbindelse med et selskabs stiftelse.